Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Pixal s.r.o., so sídlom: Sv. Quirina 1503/5, 050 01 Revúca, IČO: 46263659, DIČ: 2023314359, ktorá vyvíja, prevádzkuje a poskytuje služby súvisiace s widgetom Koloo prostredníctvom internetovej stránky http://www.koloo.net (príp. http://www.koloo.sk, http://www.koloo.cz ) prehlasuje, že všetky osobné údaje užívateľov a návštevníkov sú považované za dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadne osobné údaje našich užívateľov a zákazníkov neposkytneme tretím stranám.Kde sú uchovávané osobné údaje?

Osobné údaje užívateľov a návštevníkov sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie. Dáta takto žiadnym spôsobom neopustia, ani nie sú uložené mimo Európsku úniu. Servery, kde sú dáta uložené sa nachádzajú v dátovom centre spoločnosti Websupport s.r.o., IČO: 36421928. Viac informácií o dátovom centre tu : www.websupport.sk.Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť Pixal s.r.o., si vyhradzuje právo, ale nie je povinná, zhromažďovať nasledovné údaje. Všetky nižšie uvedené údaje sú považované za dôverné a vzťahujú sa na nich tieto podmienky o ochrane osobných údajov.

  1. Osobné údaje užívateľov Pixal s.r.o., : jedná sa o užívateľov, ktorí sa registrovali za účelom využívania služby Koloo. V registračnom formulári vyžadujeme meno osoby alebo spoločnosti, emailovú adresu, webovú stránku a telefón. Užívateľ môže vo svojom účte po prihlásení na http://www.koloo.net, http://www.koloo.sk, http://www.koloo.cz údaje zmeniť alebo doplniť. Pokiaľ sa užívateľ rozhodne zakúpiť si platenú verziu produktu Koloo, požadujeme na viac jeho fakturačné údaje (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ/IČ DPH) pre uskutočnenie objednávky.

    Spoločnosť Pixal s.r.o., využíva platobné a debetné brány tretích strán pre niektoré typy platieb (napr. platba kreditnou kartou). Pokiaľ užívateľ využije platbu kreditnou kartou cez GoPay alebo inú platobnú metódu, vo všetkých prípadoch sú čísla kreditných kariet alebo iné citlivé údaje pre platbu spracované platobnou bránou tretej strany. Spoločnosť Pixal s.r.o., neuchováva čísla kreditných kariet ani iné citlivé platobné údaje, ani k nim nemá prístup.
  2. Osobné údaje návštevníkov: návštevníci webov koloo.net, www.koloo.sk, www.koloo.cz, alebo iných webov, kde sa nachádza služba Koloo, môžu zadať do služby Koloo svoje osobné údaje.

    Ak návštevník poskytne na webovej stránke užívateľa svoje údaje, vzniká tak vzťah medzi návštevníkom a užívateľom. Užívateľ môže s osobnými údajmi jeho návštevníkov nakladať podľa jeho podmienok na ochranu osobných údajov.
    Spravovanie údajov získaných zo služby Koloo zo strany užívateľa, je tak v jeho kompetencii a je jeho zodpovednosť, aby sa riadil príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
  3. Technické údaje: určité technické údaje o užívateľoch a návštevníkoch, ako sú IP adresy, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokalizácia a pod., môžu byť automaticky získané a zhromažďované zo strany služby Koloo.


Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Služba Koloo chráni osobné údaje užívateľov pomocou moderných priemyslových štandardov. Webové stránky www.koloo.net, www.koloo.sk, www.koloo.cz, sú zabezpečené šifrovaním SSL/TLS (secure sockets layer/ transport layer security). Osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Websupport s.r.o., ktorá spĺňa podmienky štandardu TIER 3+.

Úprava a prístup k osobným údajom zo strany užívateľa je vždy možná iba po prihlásení do účtu služby Koloo. Pre prihlásenie je nutné poznať prihlasovací email a heslo. Prihlasovací proces rovnako ako celý účet a osobné údaje v ňom je chránený šifrovaním SSL/TLS.Ako používame cookie súbory?

Pri využívaní služieb a produktov služby Koloo môžu byť uložené dočasné súbory tzv. „Cookies“. Služba Koloo neukladá žiadne osobné údaje v Cookies. Dáta uložené v cookies sú vždy využité výhradne za účelom fungovania služby Koloo.

Spoločnosť Pixal s.r.o., pri spracovaní súborov cookies postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej Únie a Slovenskej Republiky.

Návštevník môže ukladanie cookies súborov zabrániť tým, že si otvorí webové stránky služby Koloo v anonymnom režime. Anonymný režim podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory cookies.

V prípade využitia anonymného režimu v prehliadači je možné, že nebude zaistená plná funkcionalita produktu služby Koloo a ich používanie môže spôsobovať neštandardné správanie.Ako zaistiť úpravu a vymazanie osobných údajov?

Užívateľ môže po prihlásení do svojho účtu na www.koloo.net, www.koloo.sk, www.koloo.cz, upravovať a mazať ľubovoľné údaje. Vymazanie účtu je trvalé. Návštevník môže byť vyzvaný k poukázaniu k totožnosti pre overenie, že sa osobné údaje vzťahujú k jeho osobe.Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb Koloo sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa nachádzajú na adrese http://www.koloo.sk/podmienky-pouzitiaZáverečné ustanovenia

Spoločnosť Pixal s.r.o., si vyhradzuje právo upravovať tento dokument o ochrane osobných údajov i všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ aj návštevník môže vždy nájsť aktuálnu verziu všeobecných obchodných podmienok a aktuálne informácie o ochrane osobných údajov na adrese webov www.koloo.net, www.koloo.sk, www.koloo.cz.

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadom Koloo? Pošlite nám správu, ozveme sa Vám.